Afvalinname

Als particulier bent u met uw afval van harte welkom bij Transpo Nuth.

U kunt terecht voor het aanleveren van bouw- en sloopafval (BSA), schoon puin, grof huishoudelijk afval, dak-afval, groenafval, schone grond en houtafval.

Het afval dat u als particulier aanlevert, wordt gewogen middels een weegbrug. Uw stortkosten worden bepaald door het gestorte gewicht en de aard van uw afval. U ontvangt bij de weegbrug instructies in welk vak het afval gestort kan worden. Bij het uitrijden rekent u af op basis van de afvalcategorie en het op de weegbrug vastgestelde gewicht. Betaling kan alleen plaatsvinden à contant of uw pinpas.

Contactgegevens Afvalinname

T 045 2000030 / 045 2000031

E kippers-kraan@transponuthbv.nl